Kontakt      

          

ul. Zamkowa 1
          89-410 Więcbork
               POLSKA

        tel.  +48 505 976 006
        fax: +48 525 223 009
          projekt@askaz.pl
Biuro projektów Askaz ProjeCT

Wykonamy dla Państwa kompletną adaptacje projektu
wraz z uzgodnieniami i uzyskamy pozwolenie na budowę

Adaptacje projektów gotowych


    Jeżeli wybrali już Państwo z tysiąca gotowych projektów swój wymarzony to znak, że jesteście już blisko rozpoczęcia budowy.
  Jednak aby uzyskać pozwolenie, musicie jeszcze wykonać adaptację projektu. Polega ona na dostosowaniu gotowego projektu do warunków panujących na Państwa działce i  indywidualnych potrzeb.

    Proces adaptacji projektu gotowego obejmuje dostosowanie projektu do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku do Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
( które należy uzyskać od władz Gminy ) , a także do stref obciążeń śniegiem i wiatrem , stref przemarzania i wysokości wód gruntowych.

   W ramach adaptacji sporządza się projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem projektowanego budynku, projektowanych przyłączy mediów. Projekt wykonuje się na mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych.

   W projekcie architektonicznio - budowlanym należy dostosować wybrany przez Państwa projekt do indywidualnych potrzeb poprzez np.: przeprojektowanie okien, ścian, zmianę umiejscowienia tarasu, doprojektowanie garażu, podpiwniczenia itp. 

  Przy adaptacji należy pamiętać również o  uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji ( energetyka ,telekomunikacja itp.).
Projekt zagospodarowania tarenu